Дружество Архитектурно наследство

VI-ТИ НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ДИПЛОМНИ РАБОТИ В СФЕРАТА НА ОПАЗВАНЕ НА АРХИТЕКТУРНОТО НАСЛЕДСТВО