Дружество Архитектурно наследство

Често задавани въпроси.

1. До каква степен участниците трябва да спазват формата на шаблона за таблата А1?

Елементите на шаблона, които трябва да се спазват на 100% са: формулировката и мястото на заглавието на конкурса; място на заглавието на проекта, място с поле за входящ номер (попълва се от организаторите); номерацията на таблата; празното поле с информация за участника (попълва се от организаторите); мястото на текста обясняващ проекта (количеството на текста да е не повече от два пъти даденото).

2. Форматът на таблата А1 не побира материали важни за представянето на моя проект?

Форматът и броя на таблата А1 трябва задължително да се спазват. Материали, които не се побират в таблата, може да поставяте в албумът А3. Съответните листи се сгъват до формат А3.

3. Възможно ли е албумат А3 да бъде ръчно направен и изпратен на адрес?

Да. При желание участниците могат да изготвят албумите си ръчно и да ги изпратят на адрес или да ги предадат лично.

4. Мога ли да представя проекта си с макет?

Да. Макети на проектите взимат участие само в изложбата в зависимост от възможностите на пространството. Макетите не се представят пред журито по време на оценяването на проектите.

5. Участвал съм в конкурса с дипломната си работа от редовно магистърско обучение. Мога ли да участвам с дипломната си работа от допълнителна надграждаща магистратура по опазване на архитектурното наследство.

Да.

6. Полетата, в които е описано, че информацията се попълва от организаторите, трябва ли да бъдат оставени като бели полета, ограничени с рамка или просто трябва да са свободни за допълване на текст? 

Всички полетата, за които е отбелязано, че се попълват от организаторите са с рамка.

7. Възможно ли е обяснителната записка (макс.12стр. А4) да бъде интегрирана като отделни текстове из целия албум А3 (макс.12стр. А3) и в този случай албумът да се получи максимално 18стр. А3? 

Обяснителната записка задължително трябва да се предаде отделно. Целта е при възникване на въпрос относно проекта членовете на журито бързо да могат да намерят отговора на въпроса. Максималният брой страници трябва да се спазва. Текстът от обяснтелната записка или част от него може да присъства и в албума.