Дружество Архитектурно наследство

V-ТИ НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ДИПЛОМНИ РАБОТИ В СФЕРАТА НА ОПАЗВАНЕ НА АРХИТЕКТУРНОТО НАСЛЕДСТВО