Дружество Архитектурно наследство

ИЗЛОЖБА-КОНКУРС

ИЗЛОЖБА-КОНКУРС

 |.1.Във връзка с обявеното извънредно положение от Народното събрание на Република България и разпорежданията на министъра на здравеопазването за прекратяване на всички форми на масови събирания на хора в закрити помещения и ограничаване на контактите и движението на хора и предмети се отлагат провеждането на Шестия национален конкурс-изложба за дипломни работи по архитектура на тема „Опазване на недвижимото културно наследство“ и съпътстващите го прояви „Споделени култури, Споделено наследство, Споделени отговорности“  до отпадането на ограниченията.
   |.2. Предаването на материалите за конкурса или пращането им по куриер съгласно обявения график на конкурса се отлага до ново съобщение до участниците. Последните да изпратят таблата си в електронен вид на обявения за това ел. адрес до 23.03.2020 за качване в страниците на организаторите.
   |.3. Благодарим на всички колеги (32 души), дипломирали в Международната школа на Министерството на културата – Екол дьо Шайо (Париж), Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“, Висшето строително училище „Любен Каравелов“ и Университета по архитектура, строителство и геодезия за съпричасността им към опазването на културната памет. Желаем им успех в конкурса!
   |.4. Благодарим на САБ за предоставената материална база и съдействие за провеждането на Шестия национален конкурс-изложба за дипломни работи по архитектура на тема „Опазване на КИН“.
   |.5. Благодарим на организациите и фирмите, предоставили спонсорство и награди за конкурса-изложба чрез БНК на ИКОМОС.

Вашият коментар