Дружество Архитектурно наследство

КОНФЕРЕНЦИЯ „ОРИГИНАЛЪТ В ПАМЕТНИКА НА КУЛТУРАТА – 40 ГОДИНИ ПО-КЪСНО“

КОНФЕРЕНЦИЯ „ОРИГИНАЛЪТ В ПАМЕТНИКА НА КУЛТУРАТА – 40 ГОДИНИ ПО-КЪСНО“

2018 – ЕВРОПЕЙСКА ГОДИНА НА НАСЛЕДСТВОТО

18 АПРИЛ 2018– МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА ПАМЕТНИЦИТЕ НА

КУЛТУРАТА И ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНИТЕ МЕСТА

“НАСЛЕДСТВОТО ЗА ПОКОЛЕНИЯТА“

Дружество „Архитектурно наследство“ при САБ

и Българският национален комитет на ИКОМОС

Ви канят на

КОНФЕРЕНЦИЯ

„ОРИГИНАЛЪТ В ПАМЕТНИКА НА КУЛТУРАТА –

40 ГОДИНИ ПО-КЪСНО“

18 АПРИЛ 2018

ЦЕНТРАЛЕН ДОМ НА АРХИТЕТЕКТА   ЗАЛА 1

София  ул. „Кракра“ 11

 

10:40     Регистрация

11:00     Откриване

11:05     Арх. Явор Банков (САБ – ДАН) Значението на конференцията на НИПК „Оригиналът в  

              паметника на културата“ за опазването на недвижимото наследство в България

11:25      Д-р арх. Радосвета Кирова (САБ – ДАН) В търсене на оригиналния облик: Църквата  

              „Св. Никола“ в Сапарева баня и възстановката на арх. Александър Рашенов

11:40     Арх. Людмила Железова (САБ – Варна)  Археологически резерват „Ранносредновековен град

             Преслав“ – еволюция и инволюция

11:55     Доц. Д-р арх. Красимира Вачева (ВСУ „Черноризец Храбър“)

             В името на опазването

12:15    Д-р Илиана Борисова -Кацарова (СУ „Св. Климент Охридски“)

             Западната порта на Сердика – автентичност и атрактивност в сърцето

             на съвременния град

12:30     Доц. д-р Ива Досева (ИИИ при БАН) Към въпроса за изображенията на архитектурни обекти

12:45     Арх. Стела Дулева (САБ – ДАН) Търсене на оригинала между документи и дела

13:00     Дискусия

13:15     Обедна почивка

14:00     Инж. Румяна Ахрянова Конструктивно обследване на оригинала 40 години

              след намесата по опазването му

14:15     Инж. Иван Иванов (НИНКН) Фотографично и геодезическо документиране на недвижими културни

             ценности от НИНКН

14:25     Арх. Стела Дулева (САБ – ДАН) Непрекъснатост на проучването и документирането в полза на оригинала

14:35     Арх. Ирина Атанасова (УАСГ) Архитектурното наследство на железопътниятранспорт в България

14:50     Арх. Петкана Бакалова (САБ – Пловдив) Архитектурно-исторически

              резерват „Старинен Пловдив“ – изгубената автентичност

15:05     Арх. Венцислав Илиев (САБ – Русе) Архитектурното наследство на Русе –

              ще напусне ли Genius loci “Града на свободния дух“

15:20     Доц. д-р арх. Красимира Вачева – гл. ас. арх. Жечка Илиева

              (ВСУ „Черноризец Храбър“)  Опазването на недвижимите културни ценности

              в образователната ни практика

15:35     Арх. Ирина Атанасова (УАСГ) Опазване на историческа железопътна линия

              като групова културна ценност

15:50      Дискусия   

16:05      Кафе пауза

16:25     Арх. Руси Табаков (САБ – ССА) – арх. Стела Дулева (САБ – ДАН) Реадаптация за опазване на оригинала

16:40      Д-р арх. Мария Диамандиева (САБ – ДАН) Да спиш в леглото на Тодор Живков

               или оригиналът като капитал

16:55       Арх. Петкана Бакалова (САБ – Пловдив) Културното наследство :

               За една устойчива Европа (международна конференция 26-27 март 2018)

17:15       Заключителна дискусия

17:40       Поздравления за празника

 

Вашият коментар