Дружество Архитектурно наследство

КОНФЕРЕНЦИЯ „ОРИГИНАЛЪТ В ПАМЕТНИКА НА КУЛТУРАТА“ – 40 ГОДИНИ ПО-КЪСНО“

КОНФЕРЕНЦИЯ „ОРИГИНАЛЪТ В ПАМЕТНИКА НА КУЛТУРАТА“ – 40 ГОДИНИ ПО-КЪСНО“

2018 – ЕВРОПЕЙСКА ГОДИНА НА НАСЛЕДСТВОТО

Дружество „Архитектурно наследство“

при Съюза на архитектите в България

и

Българският национален комитет

на ИКОМОС

организират

КОНФЕРЕНЦИЯ „ОРИГИНАЛЪТ В ПАМЕТНИКА

НА КУЛТУРАТА“ – 40 ГОДИНИ ПО-КЪСНО“

 

  На 14 и 15 ноември 1977 г. се проведе третата научна конференция на Националния институт за паметниците на културата „Оригиналът в паметника на културата“.

Сборникът с материалите от нея излезе от печат през март 1982 г. Тази конференция бе нов етап в работата по националното наследство на България. На теоретично ниво се поставиха въпроси по оценката и категоризирането на недвижимите паметници, за същността на понятието „оригинал“ и границата на консервационна намеса. В изнесените

повече от 40 доклада се разглеждат и по-конкретни детайли по работата и подходите за оценката и опазването на градоустройствени, археологически, архитектурни и художествени паметници.

  

  Обявяването на 2018 за европейска година на наследството, годишнината от конференцията „Оригиналът в паметника на културата“ и най-вече противоречивата практика след „прехода“ в България провокират организирането на настоящата конференция, която планираме да проведем на Международния ден на паметниците –

18 април в Централния дом на архитекта. Системата на опазване, образованието на кадрите, границите на „оригинал“ и „намеса“ изискват ново теоретично обосноваване.

  

  Каним Ви да вземете участие в конференцията.

  

  Заявки за участие (автор, институция, заглавие и кратко резюме, телефон и ел. адрес)

изпратете до 28 март т.г. на yavorbankov@abv.bg ( 0898 509 947).

  Времето за представяне е 15 минути. Отделни по-фундаментални доклади по преценка

на организаторите ще разполагат до 25 минути.

 

Вашият коментар