Дружество Архитектурно наследство

Баумит разпознава потенциала и го превръща в ресурс.

Баумит разпознава потенциала и го превръща в ресурс.

В света на модата хиляди фирми се състезават да ни направят по-хубави, по-елегантни, по-млади, по-атрактивни и в крайна сметка – по-търсени. Но само малцина успяват да го постигнат. Модата е доста хлъзгава и опасна територия – променя се често и може да ви изиграе лоша шега. Всъщност тя отминава, но стилът – никога! Защото когато говори стилът, всички модни тенденции стоят мирно и слушат.

Перифразирайки големия Унгаро, ние от Баумит казваме: „Ако ви е поразила красотата на една сграда, но не можете да си спомните с какво е била облечена, значи тя е била облечена перфектно.”

„Нямам нищо против модата да излезе на улицата – бе казала великата Коко Шанел – но съм категорично против, тя да се ражда там”.

Ние от Баумит държим модата в строителството да се ражда в проектантските ателиета и да бъде изпълнявана от достойните наследници на Кольо Фичето. За да бъде съвременната архитектура повече от „временна тенденция“, естетиката трябва да се възпитава, а това се случва с всеки от нас още от ранна възраст. Възпитават ни родителите ни, но и околната среда. За това е важно как се отнасяме към културните и архитeктурни ценности, представляващи примери на непреходното. Наглед една проста съвкупност от градски елементи се оказва фактор за формиране на съзнанието на цели поколения, т.е.кое те приемат за красиво, хармонично и естетическо. Това е критерият, по който те ще създават нов облик, нови градове.

Градостроителите на бъдещето са тези, които в момента се „възпитават“ от доценти и професори. Това са студентите, които правят първи стъпки в третирането и манипулирането на средата. Това ние от Баумит наричаме потенциал. За да бъде развит този потенциал е нужно той да бъде насочен и стимулиран. Това е каузата, на която сме се посветили, избирайки нашите стипендианти и работейки стях.

Затова Баумит България участва ежегодно като съорганизатор с УАСГ – катедра „Технология на архитектурата“ на конкурс за студентски проект на тема „Зална сграда“ по дисциплина „Архитектурни конструкции“. Само през 2016 г. за предварителен подбор бяха подадени 40 проекта. От тях журито избра 16, които бяха презентирани от студентите и оценени индивидуално от членовете на журито. От катедрата се награждават най-добрите разработки, а специалната награда на Баумит България ЕООД се връчва на най-оригиналното решение. След това журито номинира и шестима кандидат-архитекти, на коитосе представя възможността да се борят за три двугодишни стипендии, отново предоставени от Баумит България ЕООД. Изискването към тях е дапредставят своята автобиография и служебна бележка за постигнат успех минимум много добър 4,50. След провеждане на интервю с всеки от кандидатите през месец ноември се избират истипендиантите. Почти същият формат на подбор Баумит България провежда и със студенти от специалност ССС /Строителство на сгради и съоръжения/.

 

Стипендиите се получават в рамките на две години, през които студентите правят различни проучвания и разработват концептуални проекти. Така например през 2016г. беше организиран уъркшоп на тема: Международният опит в областта на градските законови норми, касаещи вписването на дадена сграда в околното пространство. Проучиха се държави като Италия, Гърция, САЩ, Холандия, Чехия, Великобритания, Турция и др.

Това не само обогати мирогледа на бъдещите архитекти, но и им показа как различните страни третират градските силуети – смесица между исторически сгради и модерна архитектура. И всички бяха единодушни – за да се създаде хармонична среда трябва да има норми, чрез които съвременната архитектура да се подчинява на старите сгради. Стари, но не и овехтяли. Това са сгради, носители на устойчиви естетически критерии, които трябва да се поддържат, адаптират и ценят.

Именно с такива реализирани сгради можем да се похвалим в конкурса „Фасада на годината“. Макар в голяма част от обектитеда се забелязва свободен полет на фантазията, ще откриете как с помощта на Баумит се разкрива блясъкът на отминалите епохи. Как за нов живот се възраждат занемарените фасади и как един такъв силует веднага облагородява пространството. Това в Баумит наричаме „Българската гордост“ – това са обектите, които ни представляват пред света в Международният ни конкурс BauitLifeChallenge 66.

 

 


Категория Възстановително строителство:

Военноморски клуб, гр. Варна

Проектант: ЕКСА АД

Изпълнител: ЕКСА АД

Инвеститор: Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело“

Материали: Баумит мазилкова система с НанопорКолор и СиликонКолор

Жилищна сграда -ул. „Московска“ №29, гр. София

Проектант: арх. Павлова

Изпълнител: Халцедон ООД

Инвеститор: Етажна собственост

Материали: Баумит мазилкова система и Нанопор боя

The Residence Exclusive Club /Бивше Китайско посолство/- бул. Цар Освободител, гр. София

Проектант: Иноарх ЕООД, арх. Илка Дишлиева

Изпълнител: ЦСТ Строй Инженеринг ЕООД

Инвеститор: Болса ЕООД

Материали: Баумит мазилкова система с крайно покритие СиликонТоп и СиликонКолор

 

 

Медицински център І – ул.“Хан Крум“ №28, гр.Бургас

Изпълнител: Арк-билдинг ООД

Инвеститор: Община Бургас

Материали: Баумит мазилкова система с крайно покритие СиликонКолор, цвят: 0224, 0225, 0227

Първо българско читалище Еленка и Кирил Аврамови – ул. Д. Хадживасилев №2, гр. Свищов
Проектант: арх. Ирена Христова – Дончева
Изпълнител: Реставрация 02 ООД
Инвеститор: Община Свищов
Материали: Баумит мазилкова система и Силиконова боя

 

 

автори:  инж Надя Начева, арх. Анна Цукева