Дружество Архитектурно наследство

14. Светлината – Вълните на Времето 90.90см