Дружество Архитектурно наследство

1. Камък върху камък 90.90 см