Дружество Архитектурно наследство

6. Трите свята на Богинята – Птица,Еленица, Змия (Пътят, Истината и Животът )