Дружество Архитектурно наследство

2. Елбетица – български знак на живота 90.90 см