Дружество Архитектурно наследство

арх. Мария Диамандиева

 

Гл. асистент в Институт за Изследване на Изкуствата, БАН, София

 

 

 E-mail:  formaria@mail.bg

 тел:  0879971366

 


Проектантски опит:  

– Реконструкция на магазини в Централна градска част- София;

– Вилни сгради в Бистрица, Железница, Горубляне;
– Участие в конкурс EUROPAN 2000- жилищна група в Тролхатан,
Швеция- рехабилитация на съществуваща жилищна среда;
– Реконструкция на сградата на Столична Митница, София;
– Проект за посетителски център- Национален Парк „Витоша”
с подкрепата на USAID;
– Супермаркети и офиси- реконструкции, София
– Търговско- промишлен комплекс, Младост 1-А
– Верига ресторанти „Пица Трол”- реконструкции и интериорни решения
– Реконструкция и интериори на ресторант „Хавана”- София
– Разширение и реконструкция на хотел „Чезарино”- гр. Варна
– Жилищни сгради- гр. София      Кв. „Гео Милев”- ул.  „Едисон”, №29, ул. „Едисон” №21, ул. „Манастирска” №, ул. „Чаталджа” №53, Ж.к. „Младост” 2   

– Общински приют за безстопанствени кучета, с. Д. Богров

– Офис- сграда- бул.”Цар Борис”
– Ваканционен комплекс „Нестинарка”, Гр. Царево

Преподавателски опит:

УАСГ, София, 2011, 2012:
–  28.03. 2011- Катедра Теория и История на Архитектурата „21-ви век – новите императиви“
– 11.05.2011 – Катедра Обществени сгради „Архитектурата в началото на третото хилядолетие – очарование, идоли, безпокойство“ .
– 21.03.2012 – Катедра Обществени сгради, „Критерии за качество в архитектурата на 21-ви век и рецептата за успеха на съвременния архитект”, лекции 5 курс архитектура
– 28.03.2012 – Катедра Обществени сгради, „Архитектурата като масова комуникация”, лекции 5 курс архитектура


Есенен семестър 2012, НБУ, хоноруван преподавател
– Съвременна архитектура и архитектурна критика – 5 курс
– Съвременна архитектура, първа част, 2 курс

Изследователски опит: Докторска дисертация и главен асистент в сектор Архитектура на ИИИ, БАН

Специализации:

 Курс по Енергийна Ефективност на сградите по Програма за Развитие, ООН- България, Кипър, Чехия

 Курс по програма на Датски Институт за Природосъобразна Енергии,  „Топлофикационни системи в Дания”, Хернинг

  Курс по Програма „Кохран”на Университет „Сейнт Джосеф” – Филаделфия, Американска хранителна индустрия, САЩ

Публикации:

 

Публикации и доклади за 2009г.:

– Архитектурата като култура. Доклад, изнесен на  Архитектурни четения, САБ, 14-16 април 2009г.
– Архитектурата като култура. Познание и креативност. Лекция пред студенти 5-ти курс Архитекгура, избираем курс Съвременна Архитектура, с преподаватели арх. В. Бояджиев и доц. арх. М. Металкова. май, 2009г.

– Архитектите- звезди и архитектурата на екстаза в началото на третото хилядолетие. Доклад, изнесен на Международна научно- техническа конференция в УАСГ, секция Архитектура и урбанизъм, УАСГ, 29-30.10.2009г., на диск.

–  21-ви век- време на звездите в архитектурата.Седмичник „Строителство и градът”, бр. 19(607), 18-24 май 2009г., стр.30-31 ISSN, публикуван и на сайта www. Stroitelstvo.bg, бр.19 от 18 май 2009г.

– Архитектурата като култура в началото на XXI век, познание и креативност. Списание „Архитектура”, бр.5 ноември 2009г., стр. 54- 57, ISSN 0324-1254

Публикации и доклади за 2010г.:

– “Митологичните наративи и звездният архитектурен дебют в  началото на 21-ви век”, доклад  за Изкуствоведски четения, Министерство на Културата, София, май 2010, за публикуване
–  “Архитектурата на екстаза и популярната култура в началото на 21-ви век”, доклад на 10-та Международна Научна Конференция, ВСУ“Л. Каравелов“,София, юни 2010, публикуван в ДОКЛАДИ том 2, стр.222-227
–  “12-то Архитектурно Биенале във Венеция или голамото архитектурно безпокойство”, статия, сп. „Архитектура“, бр.6 2010, стр.48-51,  ISSN 0324-1254

Публикации и доклади за 2011,2012:

– „Съдбата на монумента – монументална екзалтация  или монументален дефицит“, статия сп. „Архитектура,бр.1, 2011, стр.54-55
– „За архитектурната критика в България – пространствен дефицит или социална патология“, доклад на Изкуствоведски Четения 2011Институт за изследване на изкуствата, БАН, САБ 10.06.2011
– „Аналитични Съотношения в Архитектурната Динамика – теория, критика или социология в съвременния контекст на културна доминация“, Статия Център за Академични Изследвания, www. cas.bg
– „За архитектите-звезди и имат ли те почва у нас , статия сп. „Архитектура“, бр.6/2011, стр. 10-13
–   „Теоретични идентификации на архитектурата в съвременните   измерения на културна доминация”, публикация, алманах „Млада Наука за Изкуството”, НАФТИЗ „Кръстьо Сарафов”
– «Другото” пространство на Европейските периферии или  съвременни архитектурни проявления на „Балкански Синдром”,сп. Архитектура, бр.3 стр.38-39
– „Съвременната архитектура като масова комуникация: „отвъд” архитектурата или разтеглена медийна реалност”, доклад, Изкуствоведски четения 22.05.2012, САБ, София
-„Интерарх 2012 – интелектуално удоволствие или устойчивост в една идея”, в. Култура,21(2682)01.06.2012 ,стр

Езици: Английски 105 TOEFL 2012, Руски, Френски

Умения: ArchiCAD, Autodesk Revit, Microsoft Word, Adobe Photoshop

Образование: Архитектура, ВИАС, София

Вашият коментар