Дружество Архитектурно наследство

Членове

Как да се присъединим към Дружеството

Съгласно Устава на Съюза на архитектите в България (САБ) член на съюза може да стане всеки дееспособен български гражданин с магистърска степен и квалификация „архитект”. Членовете се приемат от дружествата на съюза.

За членове на дружество „Архитектурно наследство” се приемат архитекти, получили квалификация и проявяващи траен интерес към проблемите на проучването, опазването и използването на материалното  (в частност археологическото и архитектурното) културно наследство. Кандидатите подават молба със CV в седалището на дружеството, която се разглежда на общо събрание. След приемането им от страна на дружеството, се обявява на заседание на Управителния съвет на САБ включването им в регистъра на членовете на съюза.

Членове на дружеството „Архитектурно наследство“ :

 арх. Габриела Семова-Колева – председател – gabriela_semova@abv.bg

 арх. Валентина Едрева – дружествен съвет – vedrins@abv.bg

 арх. Явор Банков – дружествен съвет – yavorbankov@abv.bg

   арх. Анна Неврокопска – дружествен съвет – anninev@gmail.com 

   арх. Добрин Цветков – дружествен съвет – dobrints.ehouse@gmail.com

 


арх. Адриана Кантарджиева (1939 – 2017)

арх. Ана Дядкова

арх. Анна Енчева

арх. Анна Младенова

арх. Анета Трифонова

арх. Багра Натова

арх. Боян Кузупов

доц. д-р арх. Валентина Върбанова

арх. Галена Стоянова 

арх. Галина Антова

   арх. Галина Пировска

арх. Георги Александров

арх. Георги Генев

арх. Гергана Кочева

арх. Деляна Кирова

арх. Димитър Батчиев 

арх. Димитър Ников 

арх. Дора Иванова

арх. Евгения Кукушева

арх. Елена Конярска 

арх. Елислава Пенкова

арх. Емилия Бочева 

арх. Жанет Горанова

арх. Жечка Илиева 

арх. Здравка Ганева

  арх. Иван Колев

  арх. Ирина Атанасова

арх. Ирина Дакова

арх. Йордан Манолов

арх. техн. Кальо Калев 

проф. д-р арх. Константин Бояджиев

  доц. д-р арх. Красимира Вачева 

арх. Кристина Чолакова-Ренулен 

арх. Кристиян Йорданов

   арх. Любомира Момчева

проф. д-р арх. Малвина Русева

проф. д.а.н. арх. Маргарита Коева

арх. Марина Матева

  арх. Мария Байкова

 д-р арх. Мария Диамандиева

 проф. д-р арх. Николай Тулешков 

арх. Николета Фаслева

  арх. Петър Дикиджиев

арх. Пламен Петрво

арх. Полина Герджикова

д-р арх. Радосвета Кирова 

  арх. Росица Маринова-Румян 

арх. Росица Михайлова

арх. Светослав Петров

арх. Силва Събкова 

арх. Слави Славов

арх. София Лостова

   арх. Стела Дулева

проф. д-р арх. Стефан Стамов 

арх. Стояна Колева-Колин

арх. Таня Кадийска 

арх. Теодор Гюровски

   арх. Христина Каменова

арх. Юлия Тодорова

арх. Явод Дичев

арх. Ясен Нейнски

 

 

Вашият коментар