Дружество Архитектурно наследство

Цели

Дружеството е сформирано на творческо-професионална основа към Съюза на архитектите в България, за да отговори по коректния начин на нашите професионални търсения и разбирания като философия за живота.

Ние сме архитекти и естествено имаме нужда да обменяме идеи, да говорим за актуалните проблеми на изградената околна среда, да коментираме съвременната политика в това отношение, за законовата и нормативна база и дали тя е адекватна на новите пазарни условия. Ние се опитваме да бъдем коректив на общинските и държавни политики в сферата на опазването.

Вашият коментар