Дружество Архитектурно наследство

арх. Ирина Атанасова

e-mail: atanasova.irina@abv.bg

Научна дейност

 • от 2012 г. – понастоящем: докторант по специалност „Опазване, рестврация и адаптация на архитектурното наследство” към катедра ”Теория и история на архитектурата”, УАСГ (2016 г. – отчислена с право на защита)
 • Тема на дисертационния труд: „Опазване на архитектурното наследство на железопътния транспорт в България”
 • 2010 г. – 2012 г.: участие в Научноизследователски проект „Пространствената памет на селищата като инструмент за изследване и стратегическо планиране“, в колектив с ръководител доц. д-р арх. Милена Металкова-Маркова
 • Опит като хоноруван преподавател към катедра ”Теория и история на архитектурата”, УАСГ.

Публикации във връзка с архитектурното наследство на железопътния транспорт в България

„Методология за изследване и оценка на историческата железопътна линия“

„Теснолинейката Септември-Добринище: културен маршрут“

„Опазване на архитектурното наследство на железопътното строителство

„Архитектурното наследство на железопътното строителство“

Научни интереси

 • Опазване на исторически железопътни линии като културно наследство
 • Архитектурно наследство на железопътния транспорт
 • Индустриално наследство

 

Архитектурна практика

 • от 2015 г. – понастоящем: архитект проектант в „Георгиев Дизайн Студио“ ЕООД

 

Образование

 • 2005 г. – 2011 г. – магистър архитект, Университет по архитектура, строителство и геодезия, профил: Опазване на архитектурното наследство
 • 2010 г. – Специализиран международен курс по опазване на културното наследство International Summer school in Conservation of Historical, Monumental and Archaeological Sites, University of Rome Tor Vergata, Рим, Италия

 

Членство

САБ – Дружество „Архитектурно наследство“ – от 2013 г.

КАБ – от 2015 г., ППП – от 2019 г.

 

Други умения

 • Опит като хоноруван преподавател към катедра ”Математика” и катедра „Дескриптивна геометрия“, УАСГ
 • Дългогодишен член на отбора по математика на УАСГ – с медали от национални и международни студентски олимпиади