Дружество Архитектурно наследство

Р16 – Оценката на журито

Жури 01:

Небалансирано нови пристрояване от запад. Неубедително сигниране на реконструираното южно хале (има наличие на архитектурен материал за възстановяване на оригинала по образец!)

Жури 02:

Неубедителна намеса. Новият обем смазва НКЦ.

Жури 03:

Добра интерпретация в силует, но проекта няма задълбочено отношение към наследството.

Оценка:

жури 01 – 55т.

жури 02 – 55т.

жури 03 – 50т.

жури 04 – 25т.

жури 05 – 38т.

средно аритметично – 44,6т.