Дружество Архитектурно наследство

Р13 – Оценката на журито

Жури 01:

Проектът касае нематериалното КН. Формообразуването е неубедително, формалистично! Добра идея за опазване и продължаване на традициите.

Жури 02:

Наивна интерпретация на наследството. Претенциозно разбиване на качествата на народната архитектура и формално интерпретиране само на отделни елементи.

Жури 03:

Формално отношение към наследството.

Оценка:

жури 01 – 63т.

жури 02 – 52т.

жури 03 – 40т.

жури 04 – 40т.

жури 05 – 61т.

средно аритметично – 51,2т.