Дружество Архитектурно наследство

Р12 – Оценката на журито

Жури 01:

Концептуален проект. Наубедителна съвременна намеса в разнородното централно пространство. Не е проучено историческото развитие на територията.

Жури 02:

Няма баланс. Няма яснота за качествата на средата. Формално отношение, дори самоцелно без хармония с околните сгради и функции.

Жури 03:

Формално отношение към наследството.

Оценка:

жури 01 – 0т.

жури 02 – 19т.

жури 03 – 50т.

жури 04 – 27т.

жури 05 – 29т.

средно аритметично – 25т.