Дружество Архитектурно наследство

Р05 – Оценката на журито

Жури 01:

Няма културна ценност! Неубедително „вписване“ в средата (озеленено покритие).

Жури 02:

Недостатъчно обосноваване и формално иновативно вписване

Жури 03:

Добър избор на задача. Добър анализ. Решението не е смело и обосновано

Жури 04:

Сградата, предмет на опазване се губи в новите обеми. Агресивен ландшафт.

 

Оценка:

жури 01 -55т.

жури 02 – 23т.

жури 03 – 70т.

жури 04 – 30т.

жури 05 – 56т.

средно аритметично – 46,8т.