Дружество Архитектурно наследство

Р26 – Културен център в Кресмина – Португалия