Дружество Архитектурно наследство

Р25 – Детски лагер за дунавски бит и риболов – Две товарни баржи плаващи по течението на р.Дунав