Дружество Архитектурно наследство

Р23 – Учебен център за лов и опазване на дивеча – Махзар паша теке /Юсеин баба теке/, Лудогорие, България