Дружество Архитектурно наследство

Какво е паметник на културата

IMG_20141220_164025„Критериите, които определят дали един обект на архитектурното творчество съдържа памет за значителни строителни технологии и техники, за  исторически събития и личности или новаторски стил и може да се нарече паметник или забележително място, съгласно международните документи,    са:


 – да притежава автентичност и/или физическа цялост
– да е пример за авторска школа или майсторство
– да носи белезите на архитектурен дизайн и стил
– да разкрива новаторска строителна технология или традиция
– да има хармонична връзка със заобикалящата среда


Тези критерии могат да се приложат и към съвременни обекти на архитектурното и урбанистичното творчество и да се оценят като “ценност” за  обществото, но с това няма да станат обекти на културното наследство, защото няма да имат необходимата отдалеченост от съвремието, да носят “памет за отминали епохи”.Т.е. обектите са паметници, ако успешно са преминали през тестовете за автентичност и ако има дистанция във времето за безпристрастното им оценяване. Една от характеристиките на обектите на културното наследство е познанието, което носят като свидетелства за минали времена. Следователно за опазване на културното наследство най-важно е опазването на автентичността на обектите му, която се равнява на “истински документ”. След вписване на обект в списъка на културното наследство не са допустими дейстия, които биха намалили автентичността или истинността на този обект. Поради това, документът за оценка, който е послужил за основа за признаването на обекта за “паметник” на културното наследство е важен като основа за сравнение и като еталон.

Вашият коментар