Дружество Архитектурно наследство

Р19 – Фабрика за колективно обитаване – Тютюнев град, Пловдив