Дружество Архитектурно наследство

Р18 – Реставрация и адаптация на Голямобуковски манастир – с. Голямо Буково, общ. Средец