Дружество Архитектурно наследство

Р14 – Рекреационен център „Невидимата Мадара“ – НИАР „Мадара“, обл. Шумен