Дружество Архитектурно наследство

Р12 – Преместваема медиатека – пл. Княз Александър I, София