Дружество Архитектурно наследство

Р10 – Възраждане на село Жерка – с. Жерка, общ. Кирково, обл. Кърджали