Дружество Архитектурно наследство

Р09 – Интерактивен музей с образователен център „Космос“ – гр. Ловеч