Дружество Архитектурно наследство

Р08 – „Неуместно отношение. Преосмисляне на Парк-паметника на българо-съветската дружба – Варна, България.