Дружество Архитектурно наследство

Р07 – Опазване на нематериалното културно наследство с похватите на архитектурата в гробищен парк „Навотас“ – Манила, Филипини