Дружество Архитектурно наследство

Р06 – Ревитализация и разширение на Българския Културен Институт в Рим – Италия