Дружество Архитектурно наследство

Р04 – Индустриално пространство за творчество – трамвайно депо Клокотница, гр. София