Дружество Архитектурно наследство

Р02 – Старопиталището на Пенчо Семов, реставация и адаптация на съществуваща обществена сграда за школа по изкуствата и възстановавяне на прилежащата паркова среда – гр. Габрово