Дружество Архитектурно наследство

М03 – Голямата Колонада – гр. Вършец