Дружество Архитектурно наследство

М01 – Детски приключенски лагер Фабриката – бившата фабрика за вълнени платове Георги Стефанов и Синове, гр. Сливен