Дружество Архитектурно наследство

Победителите в III-ти национален конкурс на ДАН една година по-късно