Дружество Архитектурно наследство

III-ТИ НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ДИПЛОМНИ РАБОТИ В СФЕРАТА НА ОПАЗВАНЕ НА АРХИТЕКТУРНОТО НАСЛЕДСТВО