Дружество Архитектурно наследство

IV-ТИ НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ДИПЛОМИН РАБОТИ В СФЕРАТА НА ОПАЗВАНЕ НА АРХИТЕКТУРНОТО НАСЛЕДСТВО.