Дружество Архитектурно наследство

aрх. Петър Дикиджиев

=
Обяснителни надписи-субтитри за да се мяркат тук-таме  -не са много,
но са СЪЩЕСТВЕНИ-  трябва да се кликне в плаващото меню в дисплея
БУТОН  „CC“ = Closed Captions.
Готови за ПАУЗА (някои са дълги текстове, пък за кратки секунди).
For subtitles / Closed Captions  CLICK „CC“ button of display’s
floating menu. Enjoy!
=

Описание:

Danov, Balabanov, Birdas, Lamartine, Hindlian HOUSES, Plovdiv (etc.):
Comprehensive integral restoration to the ORIGINAL state with removal of alterations and with ADAPTATION to current building Code, Fire, Sanitary and Installations has been completed in the 1980s by the National Institute for Monuments of Culture (=NIMC=), guided by Peter DIKIDJIEV*), architect ICCROM’75 / ICOMOS’96 as certified by the UAB, DANbg.com, Union of Architects in Bulgaria, Collegium Architectural Heritage
(link: danbg.com/wp/?page_id=1575 ) as well as by the Minister of Culture:
(commons.wikimedia.org/wiki/File:ListOfProjects2ppPeterDIKIDJIEV.pdf )
–––––––
Данов, Бирдас, Хиндлиян, Ламартин, Балабанова КЪЩИ, Пловдив (и др.):
Общообхватна цялостна реставрация до ОРИГИНАЛното състояние с отстраняване на преустройствата и с АДАПТАЦИЯ до текущите строителни, противопожарни и инсталационни и санитарни правилници беше извършена през 1980те от Националния Институт за Паметници на Културата (=НИПК=), с ръководител арх. Петър ДИКИДЖИЕВ*) ИККРОМ’75 / ИКОМОС’96 според сведенията от САБ, ДАНбг.ком, Съюз на Архитектите в България, Дружество Архитектурно Наследство
(линк: danbg.com/wp/?page_id=1575) както и от Министъра на Културата:
(commons.wikimedia.org/wiki/File:ListOfProjects2ppPeterDIKIDJIEV.pdf )
––––––-
*) commons.wikimedia.org/wiki/File:ИЗЯВЕНИ_ПЛОВДИВЧАНИ,_2017.png
*) commons.wikimedia.org/wiki/File:Петър_ДИКИДЖИЕВ.png
*) commons.wikimedia.org/w/index.php?title=File:-Дикиджиев-АвтоБио-A4-Engl-AutoBio-Dikidjiev.pdf
както и / as well as: commons.wikimedia.org/wiki/Category:Peter_Dikidjiev
Check these too: youtube.com/channel/UCP2IR_Ko662_eWL_CB1luiA it is fun; as well as this Channel: youtube.com/channel/UCDLQIrp6qsnExX7Z9S3AxKg
––––––––––––––––––––––––––––––––––
Пиратски видео копия из интернета се множат -телевизионни репортажи, туристически, любителски, сега щом всеки си има камера в джоба. Показват Хубавини, между които и пловдивски, в сравнително повърхностен дух: позиращи екскурзоводи, чиновници заплатаджии и уредници декламират заучени сведения и премъдрости БЕЗ ДА СТИГНАТ ДО СЪЩНОСТТА.

За да я има примерно къщата Ламартин, дължим го на Георги Мавриди, а „балабановата“ никак даже не я дължим на луко балабанов, мутра, който през 30те на ХХия я е сринал, а на Панагьотис Хаджи Лампси / Лампша, православен погърчен арнаутин === НО НАЙ-ВЕЧЕ НА НИПК, в 1970те и 80те направили от плачевни съборетини – чудеса. Години усилия и майсторлък от армия вдъхновени специалисти, отдавна отминала в забвение (от „демокрацията“ насам = мутрификация и МЕХАНАзация).

По наследството тогава РАБОТЕХМЕ, не ти стига времето да изтупаш прахоляка от скелето, че да се наспиш, камо ли да „вземеш думата“ освен когато не можеш да им мълчиш вече – а сега повечето се ГОВОРИ =конференции, инициативи, агитки. А „лозето не ще молитва, иска мотика“.

Авторски права има всеки видео клип, но след, отгоре надстроен, и БАЗИРАН върху авторството на изчерталия чертежите, детайлирал, проучил, подписал, съгласувал и ръководил възстановката АРХИТЕКТ. В изброените (и мн. др.)случаи = Петър ДИКИДЖИЕВ, danbg.com/wp/?page_id=1575. Всяка реставрация -от бабината икона до Царевец- си има Авторски ПРАВА, изкусност съдържа.

На пиратските клипове кратък двуезичен коментар (най-горе) за НИПК като им прибавя неучтиво е да го премахнеш. Простее, по мутренски. Като не щеш коментари, блокирай всички, има си квадратче, в което слагаш човка. Но само „ах“ и „ура“? Други, като PlovdivBG.info имат далеч по-добри маниери, бидейки официален сайт на Града, те признават фактите, брави!

Та от свое име скопосах донякъде тази компилация, с благодарност към източниците. Дики.

{{ РЕСТАВРАЦИИ ОТ Peter Dikidjiev, architect, Plovdiv 1970’s RESTORED THIS HERITAGE }}