Дружество Архитектурно наследство

Арх. Иван Колев

 

 

 

 

 

 

 

e-mail: ivantkolev@gmail.com

mobile: +359 889 235899

 


Професионален опит:

2011-2017 – Национален институт за недвижимо културно наследството, старши експерт, архитект – проучвател

2016 – Университет по архитектура, строителство и геодезия, хоноруван асистент, катедра „История и Теория на архитектурата“

От 2016 – Проектант в сферата на опазване на архитектурното наследство

2011-2012 – Архитект на свободна практика

2006-2011 – Архитект в различни архитектурни студия

 

Вид дейност:

Изследвания в сферата на Възрожденската архитектурата

Изследвания в сферата на архитектурата след Освобождението

Изнасяне на лекции по темите Възраждане и Нова архитектура

Преподавателска дейност в сферата на опазване на архитектурното наследството

Провеждане на теренни проучвания и архитектурни заснемания на единични и групови обекти на наследството

 

Участие в архитектурни конкурси:

  1. Пленер „Река Марица – новото лице на гр. Пловдив (2009г.)”. – Първа награда, в екип
  2. Архитектурен конкурс за Площад Централен, гр. Пловдив (2014) – в екип

Допълнителни курсове в сферата на опазване на наследството:

  1. Promoting People-Centred Approaches: Engaging Communities in the Conservation of Nature and Culture, организатори UNESCO, ICCROM, IUCN, ICOMOS – 4-13 октомври 2016, Албания / Бивша югославска република Македония
  1. Курс за архитекти по опазване на недвижимото културно наследство, организатори НИНКН, Ecole de Chaillot, Paris – септември 2014 – 2016 г.  – гр. София, гр. Копривщица, Черепишки манастир.
  1. „Школа по строителство с естествени материали“, арх. Георги Георгиев – юни 2014 г., гр. Белоградчик
  1. 13th Regional Restoration Camp, организатор Cultural Heritage without Borders, Sweden – теоретичен курс по реставрация и практическа работа по консервация и реставрация на мазилки, бои и дърво – септември 2013 г. – гр. Жирокастра, Албания
  1. Курс за комплексно обучение по „Опазване, управление и популяризиране на културното наследство в историческите градове” – Античният стадион на Филипопол – март 2012 г. – гр. Пловдив

 

Участие в конференции:

Международна конференция на Балканските клубове и организации ЮНЕСКО  „Нематериалното културно наследство на Балканите“. Доклад на тема: „Ролята на гражданските организации в опазване на наследството.  Опитът на сдружение Мещра“ – октомври 2016, гр. София

Образование :

2005-2011 – Университет по архитектура, строителство и геодезия – магистър архитект

2000-2005 – 133 СОУ „А. С. Пушкин“ – английски и руски език

Член на:

  1. БНК на ИКОМОС
  2. САБ – Дружество Архитектурно наследство
  3. „Мещра – традиционни знания и занаяти“, съосновател