Дружество Архитектурно наследство

Арх. Стела Дулева

 

 

 

 

 

 

 

E-mail: steladuleva@abv.bg

Тел: +359 878 854 563

Адрес за кореспонденция: 4470 гр. Белово, бул. „Юндола“ №13, ет.2, ап.12

 


Професионален опит:

 • 1984 г. – проектант в Проектантска организация гр. Разград;
 • 1984 – 1989 г. – редовен аспирант в Катедра „Градоустройство“ на Архитектурния факултет във ВИАС – София;
 • 1990 –2000 г. – архитект и урбанист; проектант на свободна практика в гр. Пловдив;
 • 1998 – 2000 г. – преподавател в Строителен техникум гр. Пловдив;
 • 2000 – 2008 г. – архитект и урбанист; проектант на свободна практика в гр. София, вкл. хоноруван асистент в Катедра „Градоустройство“ на Архитектурния факултет на УАСГ;
 • 2008 – до сега – архитект и урбанист; – проектант и управител на „АБ ОРТОДОКС“ ЕООД.

 

Видове дейности, сфера на работа

 • Архитектурно инвестиционно проектиране;
 • Териториално-устройствено проектиране и планиране;
 • Научно-изследователска дейност;
 • Преподавателска дейност в сферата на териториално-устройственото проектиране;
 • Преподавателска дейност в сферата на архитектурно-строително проектиране;
 • Опазване на недвижимото културно наследство – проучване, документиране, проектиране, авторски надзор.

 

Заемана длъжност:

 • Проектант – архитект и урбанист;
 • Хоноруван преподавател;
 • Управител на проектантско ателие;

 

Основни дейности и отговорности

 • Проучвателна и проектантска дейност за опазване на недвижимото културно наследство:
  • православни храмове и манастири;
  • късноантични и средновековни археологически обекти;
 • Упражняване на авторски надзор при изпълнение на проекти за опазване на недвижимото културно наследство.

 

Публикации:

В годишник на ВИАС, списание „Архитектура“, вестник „Строителство – градът“;

В електронно списание LiterNet:

http://liternet.bg/publish14/s_duleva/krepostta-stenos.htm

http://liternet.bg/publish14/s_duleva/malki.htm

и др.

 

Образование и квалификация:

1977 – 1983 г. – архитект, дипломиран във ВИАС, София;

2006 – 2008 г. – магистър–богослов, дипломиран в СУ „Св. Климент Охридски“, София;

2006 – 2008 г. – дипломиран специалист в курс по опазване на паметниците на културата.

Езици: руски, немски, английски.

 

Членство в професионални организации:

 • Съюз на архитектите в България – САБ;
 • Камара на архитектите в България – КАБ;
 • Съюз на урбанистите в България – СУБ.