Дружество Архитектурно наследство

Арх. Галина Пировска

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e-mail: galia.pirovska@gmail.com

 

 


2000-2016

Ръководител на “Курс за професионално обучение за архитекти по опазване на паметници на културата”, провеждан съвместно с Екол де Шайо, Париж

2001-2016 началник на отдел, гл. експерт в Националния институт за недвижимото културно наследство (НИПК/НИОНКЦ/НИНКН)

2000 – 2001

началник-сектор “Квалификация на кадри и методическа координация с местните власти” в Националния институт за паметниците на културата

1995 – 1999

експерт в Националния институт за паметниците на културата(НИПК) в София 1979 – 1995 архитект в Националния институт за паметниците на културата в София в ателие по средновековни и антични паметници

1976 – 1979

проектант в ателие за обществени сгради и градоустройство

1976

дипломиран архитект в Архитектурния факултет на Университета по архитектура и строителство в София

По-важни обекти и проекти:

– Реконструкция на ордера на Източната порта на Филипопол.

– Консервация, реставрация и експониране на тракийската гробница “Момина могила”, с. Братя Даскалови;

– Aнтична гробница – Силистра – мониторинг;

– Антична гробница – с.Бабово;

– Античен град – Никополис ад Иструм;

– Казанлъшка гробница – мониторинг и аналитичен доклад;

– Боянска църква – мониторинг;

– Скални църкви – с.Иваново (от Списъка на световното културно наследство на UNESCO);

– Средновековна крепост – гр. Балчик;

– Национален археологически резерват “Велики Преслав”;

– Национален археологически резерват “Средновековен град Червен”;

-Специализации и професионални форуми по опазване на културното наследство:

2015

Организация на Колоквиум и международна кръгла маса на тема: „Съвременни методи за опазване на новоразкрити археологически структури. Аварийна консервация, защитни покрития, исторически климат и вторично засипване на археологически паметници“;

2011

член на делегацията на Република България на XXVII-та сесия на Генералната асамблея на ИКРОМ в Рим;

2007

удостоена със званието Кавалер на Ордена на изкуството и литературата на Френската република;

2005

представител на Република България на XXIV-та сесия на Генералната асамблея на ИКРОМ в Рим;

2003

Организация и участие в Международната кръгла маса по проблемите на опазването на два български паметника от Листата на световното културно наследство – Мадарски конник и Скални църкви край село Иваново, под егидата на ЮНЕСКО;

2003

Представител на Република България на XXIII-та сесия на Генералната асамблея на ИКРОМ в Рим; 2001 представител на Република България на XXII-та сесия на Генералната асамблея на ИКРОМ в Рим;

2000

Колоквиум по “Интегрирана консервация” и семинар по градска археология, Будапеща – Комитет за световно културно наследство към ЮНЕСКО и ИКРОМ 2000 представител на Република България на XXI-та сесия на Генералната асамблея на ИКРОМ в Рим;

1997

представител на Република България на XX-та сесия на Генералната асамблея на ИКРОМ в Рим;

1997

стаж по управление на архитектурно и урбанистично наследство във Франция – Национално училище по културно-историческо наследство;

1995

стаж по програма на Съвета на Европа във Франция; 1989 конференция в Сегешфехервар, Унгария;

1988

представител на БНК- ИКОМОС на I-ия конгрес на ИКОМОС-ИКАМ, Стокхолм;

1982

стаж в Сен Виктор, Авиньон, Франция. Свободно владее френски, английски и руски език.