Дружество Архитектурно наследство

Арх. Добрин Цветков

 

 

 

 

e-mail dobrints90@gmail.com / bg.herritage@gmail.com

м.тел.: 0894 97 69 34

 


Професионален Опит:

юни 2014г. – февруари 2015г., стажант в E house architects

февруари 2015г. – досега, архитект в E house architects

Работа по сгради НКЦ:

  1. Проект за реставрация на еднофамилна жилищна сграда – ул. „Цар Самуил“ №125 – юни 2015г. – септември 2014г.
  2. Проект за реставрация на интериор на Дом Москва, западно крило – адрес бул. Г.С.Раковски №92 – ноември2014г. – декември 2014г.
  3. Проект за фасадна рестарация на хотел Орел Палас, сега многофамилна жилищна сграда с офиси – адрес бул. „Мария Луиза“ №45 – май 2015г – юни 2015г.
  4. Проект за частично изменение ПУП – ИПРЗ и РУП със силуети, с.Катунище – септември 2015 – февруари – 2016

Образование:

от септември 2009 до февруари 2015г. – УАСГ, специалност архитектура,  катедра „История и теория на архитектурата“.

Доброволство:

от ноември 2012г. до януари 2013г. – доброволец към One Architecture week.

септември 2013г. – доброволец в работилница за строителство с естествени матераили с.Извор, общ. Пловдив.

септември 2016г. – доброволец в работилница №3, „100 в 1 ден, кв Тракия“, към One Architecture week.

Умения:

  1. Revit Architecture – много добро ниво
  2. AutoCad – много добро ниво
  3. CS Photoshop – добро ниво

Езици:

  1. Английски – добро ниво
  2. Испански – начално ниво