Дружество Архитектурно наследство

Протокол от журиране на IV-ти национален конкурс-изложба на ДАН за дипломни проекти по опазване.