Дружество Архитектурно наследство

140 годишнината от рождението на арх. Пенчо Койчев