Дружество Архитектурно наследство

Снимки от откриването на конкурса-изложба на ДАН