Дружество Архитектурно наследство

Участник в конкурса-изложба 2015 арх. Полина Савчева с проект Ревитализация на централни градски части в гр.Габрово и конверсия на неизползваеми фабрики

Участник в конкурса-изложба 2015 арх. Полина Савчева с проект Ревитализация на централни градски части в гр.Габрово и конверсия на неизползваеми фабрики

Представяме ви дипломният проект на арх. Полина Савчева, дипломант от УАСГ. Нейната проектна разработка е на тема Ревитализация на централни градски части в гр.Габрово и конверсия на неизползваеми фабрики.

1 2 3