Дружество Архитектурно наследство

“Курс за професионално обучение на архитекти по опазване на недвижимото културно наследство”

“Курс за професионално обучение на архитекти по опазване на недвижимото културно наследство”

“Курс за професионално обучение на архитекти по опазване на недвижимото културно наследство”

НИНКН и Центърът за висши науки “Шайо”, Париж, откриват на 18.09.2014г. седмото издание на “Курс за професионално обучение на архитекти по опазване на недвижимото културно наследство”.
Документите за кандидатстване се приемат до 1.08.2014г. Те са: 

  • мотивирана молба за постъпване до директора на НИНКН, 
  • CV 
  • копие от диплома за завършено висшe образование, специалност „Архитектура“

и се представят едновременно на хартиен носител в Деловодството на НИНКН, 1125 София, кв.“Изгрев“, ул. „Лъчезар Станчев“ №7 и на електронен адрес: checbg@gmail.com.

За допълнителна информация:  http://ninkn.bg/Pages.aspx?subid=15&id=2

Вашият коментар