Дружество Архитектурно наследство

Участник в конкурса-изложба 2015 арх. Ирина Дакова с проект Обемно-пространствено решение с експониране на археологията на площад „Централен“, гр. Пловдив

Участник в конкурса-изложба 2015 арх. Ирина Дакова с проект Обемно-пространствено решение с експониране на археологията на площад „Централен“, гр. Пловдив

Представяме ви дипломният проект на арх. Ирина Дакова, дипломант от ВСУ „Любен Каравелов“. Нейната проектна разработка е на тема Обемно-пространствено решение с експониране на археологията на площад „Централен“, гр. Пловдив.

Dakova01 Dakova02 Dakova03